Το code.org έχει δημοσιεύσει 7 σύντομα βίντεο στα οποία αναλύει βασικές έννοιες του Διαδικτύου. Προς το παρόν δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά.

Τα θέματα των βίντεο είναι:

What is the Internet?

The Internet: Wires, Cables & Wifi

The Internet: IP Addresses and DNS

The Internet: Packets, Routing and Reliability

The Internet: HTTP and HTML

The Internet: Encryption and Public Keys

The Intenet: Cybersecurity & crime

Δείτε τα εδώ: