Το πληροφοριακό σύστημα Helpdesk  παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες να δημιουργήσουν ένα δελτίο στο οποίο να καταγράφουν το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, είτε αφορά τις υπηρεσίες του ΠΣΔ είτε τη δικτυακή/υπολογιστική δομή της σχολικής μονάδας.

Η διαδικασία είναι:

1. Σύνδεση του εκπαιδευτικού στο σύστημα με τα ατομικά του στοιχεία ή τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.

2. Καταγραφή του αιτήματος με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας.

Helpdesk_enduser_form

 

Αφότου υποβληθεί το αίτημα, παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να το αναλάβει κάποιος τεχνικός. Αν γίνει κάποια ενέργεια η οποία βοηθάει το αίτημα προς την διεκπεραίωση του τότε η κατάσταση του αιτήματος γίνεται υπό διεκπεραίωση, ενώ όταν το αίτημα ικανοποιηθεί τότε η κατάσταση του ορίζεται ως  διεκπεραιωμένο.

Ο χρήστης παρακολουθεί την εξέλιξη της διεκπεραίωσης του δελτίου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Αν δεν είναι ικανοποιημένος από τις ενέργειες ή το θέμα παραμένει, έχει δικαίωμα να επανανοίξει το τεχνικό δελτίο.

Για να υποβάλλετε ένα τεχνικό δελτίο, κάνετε κλικ εδώ.

Πηγή : Wiki Τεχνικής Υποστήριξης Σχολείων