Στο 71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Δράση “eSafety Label” και αναβαθμίζουμε τις πολιτικές ψηφιακής ασφάλειας του σχολείου μας. Αποκτήσαμε τη χάλκινη πιστοποίηση και συνεχίζουμε! Οι περιορισμοί φέτος πολλοί, προεξάρχοντος του χρόνου που πρέπει να μοιράζεται σε δύο σχολεία, σε 23 μαθητικά τμήματα και δύο εργαστήρια Πληροφορικής. Χρόνου φείδου!

Τι σημαίνει όμως αυτή η πιστοποίηση;

Η ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας (esafety label) προσφέρει μια εικόνα για τις προδιαγραφές eSafety στα σχολεία στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον και ανάλογη πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες ως μέρος της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας. Η πιστοποίηση για την ψηφιακή ασφάλεια στοχεύει στο να βοηθήσει τα σχολεία στην αντιμετώπιση της πρόκλησης να παρέχουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι διαδικτυακές εμπειρίες συμβαδίζουν με μια καθορισμένη πολιτική του σχολείου και ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή ασφάλεια. Μέσω της  διαδικασίας προσφέρεται έντυπο αξιολόγησης το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν -εντός και εκτός του σχολείου- το επίπεδο της ασφάλειας στο διαδίκτυο στα σχολεία. Με βάση τα αποτελέσματα του κάθε σχολείου διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για να αυξήσουν το επίπεδο της ψηφιακής ασφάλειας που αφορά στο σχολείο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην πιστοποίηση, όταν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Έτσι προσφέρεται επισκόπηση κατά περιοχή ή / και σε εθνικό επίπεδο των σημερινών υποδομών, χάραξης πολιτικής και πρακτικής αντιμετώπισης. Aπό τις πληροφορίες των σχολείων σε αυτό το πρότυπο, σταδιακά οικοδομείται μια βάση γνώσεων για την επιτυχή πρακτική την οποία η δράση eSafety Label θέτει στη διάθεση των μελών της για την υποστήριξή τους στην εμβάθυνση της κατανόησης των πραγματικών αναγκών, οδηγώντας έτσι σε μία πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Τα σχολεία αιτούνται για το πιστοποιητικό eSafety συμπληρώνοντας online έντυπο αξιολόγησης. Στη συνέχεια λαμβάνουν ένα προσαρμοσμένο σχέδιο δράσης το οποίο καλούνται να υλοποιήσουν σε χρονική διάρκεια το πολύ 18 μηνών. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,  ως εθνικός διοργανωτής, μέσω του κόμβου ?Ασφάλεια στο Διαδίκτυο?, καλείται να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία κατά καιρό, ως μέσο για να εξασφαλιστεί ότι το σήμα έχει αναγνωριστεί ως ένα πολύτιμο, αξιόπιστο σήμα κατατεθέν των υψηλών προδιαγραφών eSafety στα σχολεία.