Με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄ τάξης του 72ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών φτιάξαμε παρουσιάσεις (με το Microsoft Powerpoint) για τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην Ελλάδα.

Σκοπός της εργασίας ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών για το διαρκώς υποβαθμιζόμενο φυσικό περιβάλλον και η ενημέρωση για τους ανθρωπογενείς κυρίως παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη αυτών των ζώων.

Όσον αφορά το μάθημα των ΤΠΕ, στόχος της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία πρωτότυπων παρουσιάσεων από τα παιδιά. Αντλώντας πληροφορίες από το Διαδίκτυο, επέλεξαν τις πληροφορίες που έκριναν σημαντικές και δόμησαν την εργασία τους. Η βασική δομή που έπρεπε να ακολουθήσουν στην παρουσίασή τους ήταν:

  • Γενικές πληροφορίες για το ζώο
  • Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει
  • Τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε

Στις εργασίες δεν αναφέρονται οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά, αφήνω το θέμα της αναφοράς πηγών και της πνευματικής ιδιοκτησίας για τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού.

Επίσης οι εικόνες δόθηκαν έτοιμες σε φακέλους, καθώς η αναζήτηση εικόνων επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, έγινε παρουσίασή τους στην τάξη από τους μαθητές. Παράλληλα γινόταν  και ετεροαξιολόγηση από τους υπόλοιπους μαθητές, χρησιμοποιώντας την παρακάτω ρουμπρίκα.

 

Οι μαθητές/τριες χάρηκαν την όλη διαδικασία και παρακολούθησαν με προσοχή τις εργασίες των συμμαθητών/τριων τους.

Επισυνάπτω 2 παρουσιάσεις . Όλες οι εργασίες έχουν αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Τάξη.

Δελφίνι – Δ1_Άρης – Δέσποινα

Καφέ Αρκούδα – Δ2_ Ίωνας – Τζίμι