Με τους μαθητές/ήτριες της Γ΄ τάξης ασχοληθήκαμε με τον Οδυσσέα και τις περιπέτειές του μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη . Είδαμε βίντεο, μελετήσαμε ένα χάρτη με τα ταξίδια του και φτιάξαμε ένα νοητικό χάρτη χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Xmind. Αξιοποιήσαμε την δομή της κάθετης ιστοριογραμμής για τη συγκεκριμένη εργασία. Τις εικόνες τις βρήκα στο Διαδίκτυο και τις μετέφερα στους φακέλους των μαθητών.

Τα παιδιά χάρηκαν πολύ τη δραστηριότητα καθώς είχαν μάθει για τον Οδυσσέα στο μάθημα της Ιστορίας. Δείτε το νοητικό χάρτη μας παρακάτω: