Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδυναμώνει την υποστήριξη και προώθηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 6-21 Οκτωβρίου 2018.  Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα είναι ένα κίνημα  που στοχεύει να φέρει την κωδικοποίηση και τον ψηφιακό αλφαβητισμό σε όλους μέσω της δημιουργίας και του πειραματισμού, καθώς μέσα από την κωδικοποίηση επιτυγχάνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και δυνατοτήτων ώστε να παραχθούν νέες ιδέες και καινοτομίες.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση φιλοδοξούν να προωθήσουν την Εβδομάδα Κώδικα στο 50% των σχολείων της Ευρώπης μέχρι το 2020. Για τον σκοπό αυτό, ζητείται η συνεργασία εκπαιδευτικών που θα οριστούν ως  επικεφαλείς δάσκαλοι και θα προωθήσουν την ιδέα του κώδικα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να οριστούν επικεφαλείς δάσκαλοι της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα, καλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα.