Τα πρώτα μαθήματα στο Διαπολιτισμικό Σχολείο με τους μαθητές/τριες που δεν γνωρίζουν ελληνικά ή αγγλικά αποτελούν μία πρόκληση.

Μία αξιόλογη και χρήσιμη δραστηριότητα στον κειμενογράφο είναι η δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος με εικόνες. Η ιδέα προέρχεται από τον Οδηγό υποδοχής παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και όντως κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών του ΣΤ1.

Στους φακέλους του τμήματος τοποθέτησα το παρακάτω έγγραφο του Word με τον πίνακα και συμπληρωμένες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τον φάκελο με τις εικόνες. Οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν τη στήλη με τις ώρες και στην συνέχεια με τη διαδικασία του σύρε και άφησε (drag and drop) συνέθεσαν το πρόγραμμά τους.

Παράλληλα είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τα εργαλεία του μεγέθους γραμματοσειρών, του χρώματος γραμματοσειρών, της στοίχισης καθώς και την αλλαγή διαστάσεων σε εικόνες.

Επισυνάπτω τα απαραίτητα αρχεία για τη δραστηριότητα:

Εικονογραφημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.docx

Εικόνες για ωρολόγιο πρόγραμμα