Η αποτελεσματικότητα των εργαλείων γονικού ελέγχου ήταν το αντικείμενο μελέτης της Ευρωπαϊκής επιτροπής που προχώρησε στην αξιολόγηση των κυριότερων συστημάτων που κυκλοφόρησαν στην αγορά μεταξύ του 2012 και του 2017. Τα συμπεράσματα της μελέτης συγκλίνουν στο ότι τα περισσότερα εργαλεία γονικού ελέγχου δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην ανάγκη των γονιών να προστατέψουν τα παιδιά στο διαδίκτυο.

Τα εργαλεία γονικού ελέγχου που εφαρμόζονται σε υπολογιστές, κινητές συσκευές και κονσόλες παιχνιδιών δίνουν τη δυνατότητα:

  • κλειδώματος/φιλτραρίσματος περιεχομένου,
  • παρακολούθησης και
  • καθορισμού χρονικών ορίων.

Τα εργαλεία δοκιμάστηκαν σε 6 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, πολωνικά και ισπανικά) με ρυθμίσεις για δύο ηλικιακές ομάδες: παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω (ηλικίας ? 12 ετών) και νέοι ηλικίας 13 ετών και άνω ηλικίας (?13 ετών).


Κύρια ευρήματα

Η ασφάλεια  που παρέχουν πολλά εργαλεία είναι ελλιπής.  Μπορούν να  απεγκατασταθούν εύκολα ακόμα και χωρίς κωδικό πρόσβασης ενώ πολλά από αυτά εφαρμόζονται μόνο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης άρα αν κάποιος χρησιμοποιήσει άλλο πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να τα παρακάμψει.

Τα εργαλεία λειτουργούν σχετικά καλά με τη συνηθέστερη γλώσσα που είναι αγγλικά, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικά με άλλες Γλώσσες. Επίσης η επιλογή εργαλείων είναι περιορισμένη για άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Διαπιστώθηκε ότι ορισμένα εργαλεία δε λειτουργούν σωστά στον αποκλεισμό επιβλαβούς περιεχομένου, λειτουργούν καλύτερα με περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα και δεν είναι αποτελεσματικά στο φιλτράρισμα ακατάλληλου περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες και αναρτάται στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα εργαλεία γονικού ελέγχου έχουν καλύτερη εφαρμογή σε μικρότερης ηλικίας παιδιά που δεν έχουν τις γνώσεις απεγκατάστασης του συστήματος.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Η αξιοποίηση εργαλείων γονικού ελέγχου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην οριοθέτηση των παιδιών αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επικοινωνία και τη θέσπιση κανόνων από την οικογένεια. Η υιοθέτηση ενός πλαισίου χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών από όλη την οικογένεια εξασφαλίζει τη συνεργασία των παιδιών ακόμα και όταν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να παρακάμψουν τα φίλτρα γονικού ελέγχου.

Πηγή: https://saferinternet4kids.gr/nea