Η Ώρα του Κώδικα ξεκίνησε ως εισαγωγή μιας ώρας μαθήματος στην επιστήμη των υπολογιστών, σχεδιασμένη:
  • να απομυθοποιήσει την έννοια του προγραμματισμού (κώδικα),
  • να δείξει ότι ο καθένας μπορεί να μάθει τα βασικά και
  • να διευρύνει τη συμμετοχή στον τομέα της πληροφορικής.
Από τότε έχει γίνει μια παγκόσμια προσπάθεια να τιμήσει την επιστήμη των υπολογιστών, ξεκινώντας με δραστηριότητες κωδικοποίησης μιας ώρας, αλλά και επεκτείνοντας όλες τις προσπάθειες της κοινότητας υπολογιστών. Προσφέρονται  έτοιμα μαθήματα/ δραστηριότητες  ανάλογα με την ηλικία των μαθητών (δείτε εδώ  tutorials and activities).
Η συμμετοχή μπορεί να είναι επίσημη (συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στην διεύθυνση https://hourofcode.com/gr#join ) ή ανεπίσημη.

Είναι υποχρεωτικό οι μαθητές να συνδεθούν χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό;

Οχι. Απολύτως καμία εγγραφή ή σύνδεση με λογαριασμό κανενός είδους δεν απαιτείται για τους μαθητές προκειμένου να δοκιμάσουν την Ώρα του Κώδικα. Τα περισσότερα μαθήματα που ακολουθούν την Ώρα του Κώδικα απαιτούν τη δημιουργία ενός λογαριασμού προκειμένου να κρατείται εκεί η πρόοδος του μαθητή. Επίσης, με το να εγγραφεί κάποιος στην Ώρα του Κώδικα ΔΕΝ δημιουργείται αυτόματα ένας λογαριασμός τύπου Code Studio. Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς για τους μαθητές σας παρακαλούμε ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

Πού μπορώ να εκτυπώσω πιστοποιητικά για τους μαθητές μου;

Μεταβείτε στη σελίδα πιστοποιητικών όπου μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά για ολόκληρη την τάξη σας εκ των προτέρων. Μπορείτε να εκτυπώσετε επίσης ειδικά πιστοποιητικά για τους μαθητές που κάνουν το μάθημα Ναρκαλιευτή (Minecraft).

Ποιος βρίσκεται πίσω από την Ώρα του Κώδικα;

Η Ώρα του Κώδικα καθοδηγείται από τις Επιτροπές Συμβουλευτικής και Απολογισμού της Ώρας του Κώδικα και της Επιστήμης των Υπολογιστών καθώς και από μια άνευ προηγουμένου συμμαχία εταίρων που έχουν έρθει μαζί για να υποστηρίξουν την Ώρα του Κώδικα ? συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs της Αμερικής και του Συμβουλίου Ακαδημίας.

Πόσα μπορεί κάποιος να μάθει σε μια ώρα;

Ο στόχος της Ώρας του Κώδικα δεν είναι να διδάξει οποιονδήποτε πώς να γίνει ειδικός επιστήμονας υπολογιστών μέσα σε μία ώρα. Μια ώρα είναι αρκετή μόνο για να μάθει κανείς ότι η επιστήμη των υπολογιστών είναι διασκεδαστική και δημιουργική, ότι είναι προσιτή σε όλες τις ηλικίες, για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία του. Το μέτρο της επιτυχίας αυτής της εκστρατείας δεν έγκειται στο πόσα μαθαίνουν οι μαθητές της Πληροφορικής – η επιτυχία αντικατοπτρίζεται στην ευρεία συμμετοχή όλων των φυλετικών και εθνικών και κοινωνικοοικονομικών ομάδων και η επακόλουθη αύξηση της εγγραφής και συμμετοχής που βλέπουμε στα μαθήματα Πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα. Εκατομμύρια συμμετέχοντες καθηγητές και φοιτητές αποφάσισαν να προχωρήσουν πέρα ??από αυτή τη μία ώρα – να μάθουν για μια ολόκληρη μέρα ή ολόκληρη την εβδομάδα ή περισσότερο και πολλοί μαθητές αποφάσισαν να εγγραφούν σε ολόκληρο μάθημα (ή ακόμα και σε Πανεπιστήμιο) ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.