Με τους μαθητές και μαθήτριες της Δ’ τάξης συμμετείχαμε στον διαγωνισμό Bebras. Οι εντυπώσεις των παιδιών ήταν εξαιρετικά θετικές και δήλωσαν ότι θέλουν να συμμετάσχουν και του χρόνου.

Η μόνη δυσκολία στην συμμετοχή  ήταν το ωρολόγιο πρόγραμμα. Με τη συνεργασία των δασκάλων των δύο τμημάτων, τροποποιήσαμε το πρόγραμμα την συγκεκριμένη ημέρα  ώστε να κάνω ένα δίωρο με κάθε τμήμα. Την 1η ώρα τα μισά παιδιά ήταν στο εργαστήριο και έπαιρναν μέρος στο διαγωνισμό και την 2η ώρα συμμετείχε το δεύτερο μισό του τμήματος.