Τον μήνα Μάιο μπορούμε να οργανώσουμε μία δράση προγραμματισμού αξιοποιώντας το Scratch και να δηλώσουμε τη δράση μας στην Παγκόσμια Ημέρα Scratch. Αν και η επίσημη ημερομηνία είναι η 9η Μαΐου, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Σκοπός της ημέρας είναι η επικοινωνία μεταξύ  ανθρώπων που ασχολούνται με τον προγραμματισμό, ο διαμοιρασμός έργων και εμπειριών και η γνωριμία νέων με το λογισμικό Scratch.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: https://day.scratch.mit.edu/

Αναλυτικές οδηγίες για τη φιλοξενία δράσεων και τη δήλωσή τους στην επίσημη πλατφόρμα, επισκεφτείτε τη σελίδα: https://day.scratch.mit.edu/host/.

Δείτε το promo βίντεο για την Ημέρα Scratch 2019: