Δείτε τις παρουσιάσεις 3 μαθητών από τα τρία τμήματα της ΣΤ’ τάξης στα οποία διδάσκω. Κάντε κλικ πάνω στα κουμπιά για να διαβάσετε περισσότερα για τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η επιλογή των εργασιών έγινε τυχαία από το σύνολο των ολοκληρωμένων εργασιών.


73ο Δημοτικό Σχολείο – ΣΤ’


70ο Δημοτικό Σχολείο – ΣΤ1


70ο Δημοτικό Σχολείο – ΣΤ2