Τα σταυρόλεξα αποτελούν πόλο έλξης για τους μαθητές. Στις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού τα παιδιά μπορούν να κληθούν να λύσουν σταυρόλεξα με γνώριμες θεματολογίες (μυθολογία, μελέτη περιβάλλοντος κλπ.). Στις μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν τα δικα τους σταυρόλεξα με ορισμένη εκ των προτέρων  θεματολογία και στη συνέχεια τα σταυρόλεξα να  κοινοποιηθούν σε όλους τους μαθητές.

Το eclipse crossword είναι ένα εξαιρετικά λειτουργικό πρόγραμμα που διατίθεται δωρεάν και μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας, να εκτυπώσουμε ή να δημοσιεύσουμε στο Διαδίκτυο τα σταυρόλεξα μας. Επιπρόσθετα μπορούμε να αποθηκεύσουμε  λίστες με λέξεις ώστε να τις χρησιμοποιοήσουμε σε νέα σταυρόλεξα, να προσθέσουμε κουμπί Solve – Λύση (το οποίο φανερώνει μεν τη λύση αλλά την εμφανίζει με άλλο χρώμα) και προσφέρει τη δυνατότητα Check puzzle – Έλεγχος σταυρόλεξου για να ελέγχουν οι μαθητές την ορθότητα των απαντήσεων τους.

eclipse crossword apotiposi

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα : http://www.eclipsecrossword.com/

Δείτε ένα σταυρόλεξο με θέμα τη μελέτη περιβάλλοντος  για τους μαθητές της Β΄ Δημοτικού  : Ζώα