Τα περισσότερα εισαγωγικά βιβλία για τον προγραμματισμό είναι δομημένα γύρω από τις προγραμματιστικές έννοιες που σταδιακά εισάγουν. Η κατανόηση των εννοιών και η εμβάθυνση σε αυτές επιτυγχάνονται με ασκήσεις, κατά κανόνα μικρές και εστιασμένες. Δύο εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, (ο Βασίλης Βασιλάκης και ο Γιώργος Μπουκέας) επιχειρούν μια διαφορετική προσέγγιση για την εισαγωγή στον προγραμματισμό με χρήση της Python.

Κάθε κεφάλαιο του εκπαιδευτικού υλικού  που έχουν ετοιμάσει αντιστοιχεί σ? ένα πρόγραμμα, συνήθως ένα παιχνίδι. Το πρόγραμμα δεν παρουσιάζεται ολοκληρωμένο, αλλά χτίζεται βήμα προς βήμα, ξεκινώντας από το μηδέν. Στην πορεία, εξηγείται η φιλοσοφία με την οποία οδηγείται κανείς από το κάθε βήμα στο επόμενο. Οι προγραμματιστικές έννοιες δεν είναι το επίκεντρο ?εισάγονται όταν προκύψει η ανάγκη, όταν είναι απαραίτητες για να γίνει το επόμενο βήμα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εμπειρική παρατήρηση ότι η καθοδήγηση που παρέχεται μέσα από εκτεταμένα αυτοτελή παραδείγματα δίνει στους αρχάριους προγραμματιστές την αίσθηση ότι κατασκευάζουν περισσότερο «πραγματικές» εφαρμογές και τους παρέχει εντονότερο κίνητρο και αμεσότερη ανταμοιβή.

Η δημιουργία του υλικού είναι ακόμα σε εξέλιξη, όμως τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι αναρτημένα στη διεύθυνση pythonies.mysch.gr και διατίθενται ελεύθερα, με άδεια Creative Commons BY 4.0. Τα πρώτα κεφάλαια εστιάζουν στις βασικές αλγοριθμικές δομές και θ? ακολουθήσουν κεφάλαια που αφορούν στις δομές δεδομένων, καθώς και σε συνθετότερα προβλήματα και έννοιες. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, σε clubs προγραμματισμού ή απλά από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό.

pythonies apotiposi

Πηγή : https://edu.ellak.gr/