Στο μάθημα χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Scratch για να μάθουμε βασικές αρχές προγραμματισμού.
Στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης δόθηκε ένα απλό παράδειγμα συζήτησης μεταξύ χαρακτήρων του Scratch και τους ζητήθηκε να φτιάξουν τους δικούς τους διαλόγους, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές. Ως συνήθως τα παιδιά  ξαφνιάζουν ευχάριστα.
Οι απαιτήσεις ήταν:
  • να υπάρχει διάλογος μεταξύ των χαρακτήρων και
  • να υπάρχει αλλαγή σκηνικού.

Δείτε παρακάτω το παράδειγμα που δόθηκε στα παιδιά:

Δείτε μία εργασία του τμήματος ΣΤ2 (Ηλιάνα/ Λίζι) :

Για να δείτε τον κώδικα κάντε κλικ στον σύνδεσμο:

Αφήγηση ιστορίας – Ηλιάνα / Λίζι


Και μία εργασία του τμήματος ΣΤ1 (Κωνσταντίνος/Ηλίας):

Για να δείτε τον κώδικα κάντε κλικ στον σύνδεσμο:

Αφήγηση ιστορίας – Κωνσταντίνος / Ηλίας


Οι εργασίες όλων των παιδιών είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Τάξη και διαθέσιμες για κατέβασμα από τους μαθητές.