Ο συνάδελφος Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος έφτιαξε μία επέκταση στο Libre/Open Office  που δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε εύκολα ένα παιχνίδι  Bingo. Γράφουμε τις ερωτήσεις/απαντήσεις σ΄ ένα υπολογιστικό φύλλο και η επέκταση δημιουργεί τις κάρτες για τους μαθητές και ένα διαδραστικό αρχείο που απαιτείται για την παρουσίαση των ερωτήσεων στην τάξη.

Κάθε καρτέλα μαθητή/παίκτη είναι ένας συνδυασμός τυχαία επιλεγμένος και τυχαία τοποθετημένος από το σύνολο των διαθέσιμων απαντήσεων. Το παιχνίδι δεσμεύει τους μαθητές καθώς προσφέρει σε όλους τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας ενώ η εξοικείωση με το γνωστικό τομέα που αφορούν οι ασκήσεις έρχεται ως κάτι το επιπλέον μέσα από τη διαδικασία.

Δείτε ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός παιχνιδιού Bingo με την προπαίδεια:

Η επέκταση είναι ελεύθερο λογισμικό (άδεια χρήσης GNU GPL) ενώ το αρχείο εγκατάστασης συνοδεύεται και από έναν σύντομο οδηγό χρήσης στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η λήψη του αρχείου εγκατάστασης μπορεί να γίνει από τη διεύθυνση https://sourceforge.net/projects/bingocards/. Προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εγκατάσταση του LibreOffice ή του OpenOffice (η επέκταση Bingo Cards μπορεί να εγκατασταθεί και στις δύο σουίτες).