Με τους μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης δουλεύουμε πάνω στο υπολογιστικό φύλλο. Αποφασίσαμε λοιπόν να πραγματοποιήσουμε μία έρευνα και να αξιοποιήσουμε το υπολογιστικό φύλλο για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα.

Το θέμα το επέλεξα εγώ.

  • Τα παιδιά του ΣΤ2 (με τα οποία δεν έχω χάσει πολλά μαθήματα) μελέτησαν το υλικό της ιστοσελίδας Εύκολη εξοικονόμηση ενέργειας και συνέταξαν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τις αποδελτίωσα και κατέληξα σε ένα ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων, το οποίο έγραψαν και τα δύο τμήματα στο Microsoft Excel.
    • Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στα τμήματα

       

  • οι μαθητές του ΣΤ2 χωρίστηκαν σε ομάδες και επισκέφτηκαν τα  τμήματα Ε1, Ε2 και ΣΤ1. Ενημέρωσαν τα παιδιά των υπόλοιπων τμημάτων για την έρευνά μας, μοίρασαν τα ερωτηματολόγια, απάντησαν σε τυχόν ερωτήσεις, συνέλεξαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και αποδελτίωσαν τα αποτελέσματα. Συμπλήρωσαν και οι ίδιοι τα ερωτηματολόγια.
  • τα παιδιά του ΣΤ1 και ΣΤ2 μετέφεραν τα τελικά αποτελέσματα στην εργασία τους και έφτιαξαν διαγράμματα. Αν και στην αρχή δυσκολεύτηκαν, στη συνέχεια αφού κατέκτησαν τη νέα γνώση, πειραματίστηκαν με τις διαφορετικές επιλογές δημιουργίας διαγραμμάτων. Μία ενδεικτική εργασία παρατίθεται παρακάτω.
diagrammata_energeiakis_ereunas

 

  • σαν τελευταίο βήμα κατέγραψαν τα συμπεράσματά τους στο παρακάτω padlet.

 

Made with Padlet

 

Σημείωση: Συνολικά η όλη εμπειρία κύλησε ομαλά. Η μόνη πρόκληση ήταν ο απαιτούμενος χρόνος καθώς η συγκεκριμένη εργασία μας απασχόλησε αρκετά.