Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου και θα διεξαχθούν σε ελεγχόμενη γεωγραφικά κλίμακα ( Ν. Αχαΐας, Ν. Λαρίσης, Ν. Σερρών, Ν. Ηρακλείου, Ν. Ρεθύμνης), με 1.000 περίπου μαθητές.

Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής πιστοποιήσεων ξεκινά από την 27/06/2015 και  ολοκληρώνεται την 05/07/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και 15/06/2015  εδώ. Από τις 19/06/2015 όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση θα μπορούν να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τη συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες εξετάσεις.

Τα αντικείμενα εξέτασης συνδυάζουν:

  • Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων
  • Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Επεξεργασία Κειμένου & Υπολογιστικά Φύλλα
  • Παρουσιάσεις

και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα, ώστε να απευθύνονται σε μαθητές του συγκεκριμένου ηλικιακού επιπέδου.

Περισσότερες πληροφορίες και αντιπροσωπευτικό υλικό προετοιμασίας διατίθενται στην πύλη πληροφόρησης του έργου στη διεύθυνση: http://com2cert.cti.gr.

Ανεξάρτητα από το αν ένας μαθητής θα συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα και μέσω του μενού «ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» να λύσει δοκιμαστικές ασκήσεις και να ελέγξει το επίπεδο των γνώσεων του.