Το Sebran’s ABC είναι μία πολύ αξιόλογη εφαρμογή που διατίθεται δωρεάν για Windows και που περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια εικόνων, μνήμης, μαθηματικών και γλώσσας.

Στο αρχικό παράθυρο εγκατάστασης δεν υπάρχουν τα Ελληνικά στις διαθέσιμες γλώσσες, αλλά μπορείτε να τα επιλέξετε αργότερα από το κουμπί “About Sebran”. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως η ενεργοποίηση του ήχου. η ταχύτητα στις δραστηριότητες που πέφτουν γράμματα κ.α.

Το Sebran προτείνεται ως εκπαιδευτικό λογισμικό και στις Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών”  για τις τάξεις Α΄ και Β΄. Ειδικότερα αναφέρεται στον άξονα μαθησιακών στόχων “Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ” , στην υποενότητα “Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή” (σελ. 13).

Για να κατεβάσετε το Sebran, κάνετε κλικ εδώ.