Οι μαθητές και μαθήτριες του ΣΤ2 του 70ου ΔΣ Αθηνών διεξήγαγαν μία έρευνα στα πλαίσια του μαθήματος των Τ.Π.Ε. Τα βήματα υλοποίησής της περιελάμβαναν:

  • επιλογή θεμάτος (επιλέχθηκε με ψηφοφορία το πιο δημοφιλές θέμα)
  • σύνταξη ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
  • δημιουργία ερωτηματολογίου στις φόρμες Google
  • συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από γονείς και κηδεμόνες (εστάλη ο σύνδεσμος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
  • εξαγωγή συμπερασμάτων από τα ευρήματα της έρευνας

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας παρακάτω:

Απόψεις γονέων για την ανατροφή _ διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους 2