Δεν μπορώ να προτείνω κάποιο εκπαιδευτικό βίντεο στα ελληνικά για το εσωτερικό της κεντρικής μονάδας, για αξιοποίηση στη σχολική τάξη. Αν υπάρχουν προτάσεις παρακαλώ να αφήσετε τους συνδέσμους στα σχόλια.

Συνέθεσα τρεις δραστηριότητες για την εμπέδωση των εξαρτημάτων και του ρόλου τους.

 

Αναγνώριση εξαρτημάτων

 


Λειτουργίες εξαρτημάτων


Ερωτήσεις κατανόησης