Με τους μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του 70ου ΔΣ Αθηνών αφιερώσαμε αρκετά μαθήματα στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας του υπολογιστή.

Είδαμε εξαρτήματα από την αποθήκη του εργαστηρίου μας, συζητήσαμε τον ρόλο του καθενός και την μεταξύ τους συνεργασία.

Κάθε ομάδα ανέλαβε να μελετήσει ένα εξάρτημα, να συντάξει μία εργασία γι’ αυτό και να την παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης. Οι οδηγίες που έλαβαν τα παιδιά ήταν:

  • οι παρουσιάσεις να είναι σύντομες
  • τα κείμενα να είναι όσο το δυνατόν κατανοητά και χωρίς δυσνόητους τεχνικούς όρους ( τονίστηκε η αναγκαιότητα αναζήτησης σε διαφορετικές ιστοσελίδες μέχρι να βρουν την κατάλληλη)
  • να υπάρχει αναφορά στους παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη πριν αγοράσουμε το συγκεκριμένο εξάρτημα

Η δραστηριότητα κινητοποίησε τα παιδιά, αν και αρκετές ομάδες δυσκολεύτηκαν να βρουν κατανοητά κείμενα. Η παρουσίαση στην ολομέλεια πήγε πολύ καλά, πάντα τα παιδιά χαίρονται όταν έχουν την ευκαιρία να δείξουν τους καρπούς των προσπαθειών τους.

Δημοσιεύω δύο εργασίες (μία από κάθε τμήμα). Όλες οι εργασίες έχουν αναρτηθεί στην η-τάξη.


ΣΤ1

Ευάγγελος – Λούκα Επεξεργαστής

ΣΤ2

ΑΛΕΞ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ