Κατά το  σχολικό έτος 2023-2024,  θα συμμετέχουμε με τη Β’ τάξη στο eTwinning έργο με τίτλο: «Ο @Παπάκης εκπαιδεύει τα Δευτεράκια στη σωστή χρήση του διαδικτύου» σε συνεργασία με το 96ο ΔΣ Αθηνών και το 4ο ΔΣ Ανατολής Ιωαννίνων.

Στο έργο αυτό γίνεται διδακτική αξιοποίηση παραμυθιών με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα παιδιά παρακολουθούν τις περιπέτειες του πολυμήχανου @Παπάκη και της παρέας του και μαθαίνουν τους κανόνες του διαδικτύου. Βασικός στόχος είναι η ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να προστατεύουν τον εαυτό τους όπως επίσης πώς πρέπει να αντιδρούν αν κάτι ή κάποιος στο διαδίκτυο τους αναστατώσει.

Πιο αναλυτικά το έργο στοχεύει οι μαθητές/τριες να:

  • αναπτύξουν τη φιλαναγνωσία,
  • έρθουν σε επαφή με μαθητές άλλου σχολείου και να ανταλλάξουν απόψεις
  • χειρίζονται το ελεύθερο λογισμικό σχεδίασης TuxPaint,
  • αποκτήσουν ικανότητες στη ψηφιακή σχεδίαση,
  • διερευνήσουν τα οφέλη του διαδικτύου και τους τρόπους χρήσης του,
  • χειριστούν διάφορα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
  • ενημερωθούν για θέματα ασφάλειας διαδικτύου.