Στα πλαίσια των ενοτήτων “Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις” και “Γνωρίζω το Διαδίκτυο-Επικοινωνώ και συνεργάζομαι” οι μαθητές/-τριες της ΣΤ’ τάξης ανέλαβαν ανά ομάδα να παρουσιάσουν μία χώρα της επιλογής τους στην ολομέλεια της τάξης.

Στους μαθητές δόθηκε η παρακάτω λίστα με σκοπό να τους κατευθύνει στην αναζήτηση των κατάλληλων πληροφοριών και τη σύνταξη της βασικής δομής της εργασίας τους. Επιπρόσθετα, υπήρχαν οδηγίες για τα χαρακτηριστικά της παρουσίασης σε επίπεδο προγράμματος καθώς και η προετοιμασία που θα έπρεπε να ακολουθήσουν για να παρουσιάσουν χωρίς προβλήματα στην τάξη.

Οδηγίες παρουσίασης

Επισυνάπτω δύο από τις παρουσιάσεις. Τις μετέτρεψα σε βίντεο για να μην χαθούν τα εφέ.

ΣΤ1

ΣΤ2