Με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που απόκτησαν στη χρήση του υπολογιστικού φύλλου και να διεξάγουμε μία έρευνα. Το υπολογιστικό φύλλο προσφέρεται για υπολογισμούς και απεικόνιση πληροφοριών με γραφήματα.

Με αφορμή τους προβληματισμούς γύρω από την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, σκεφτήκαμε να ερευνήσουμε τις διαδικτυακές συνήθειες των μαθητών του σχολείου μας. Έτσι το ΣΤ1 ερεύνησε το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού και το ΣΤ2  τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου.

Πρώτο βήμα της έρευνάς μας ήταν η δημιουργία ερωτηματολογίων. Προβληματιστήκαμε σε ποιους μαθητές θα έπρεπε να μοιράσουμε τα ερωτηματολόγιά μας. Δεδομένης της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από παιδιά όλο και μικρότερης ηλικίας προτάθηκε από εμένα τα ερωτηματολόγια να μοιραστούν στους μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Γι΄ αυτό αποφασίσαμε τα ερωτηματολόγιά  μας να περιέχουν λίγες και κατανοητές ερωτήσεις.

Οι μαθητές έγραψαν  ερωτήσεις που θεώρησαν ότι είναι σημαντικές και αφού συγκεντρώσαμε αρκετό υλικό, επιλέξαμε τις πιο κατάλληλες. Δείτε ενδεικτικά μερικές από τις  ερωτήσεις  των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης:

Με τα ερωτηματολόγιά μας έτοιμα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη για ένα τμήμα. Πιο αναλυτικά η κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη για:

  • να επισκεφτεί το τμήμα, να ενημερώσει τους μαθητές για την έρευνά μας και να απαντήσει σε τυχόν απορίες
  • να μοιράσει τα ερωτηματολόγια και να τα συγκεντρώσει  συμπληρωμένα, ελέγχοντας παράλληλα ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά
  • να αθροίσει τις απαντήσεις σ΄ ένα συγκεντρωτικό φύλλο, κάνοντας ταυτόχρονα έλεγχο της ορθότητας των πράξεων τους (π.χ.  σ΄ ένα τμήμα 23 μαθητών, το άθροισμα των απαντήσεων σε μία ερώτηση θα πρέπει να είναι 23).

Τα παιδιά εργάστηκαν με μεγάλο κέφι και χάρηκαν τον ρόλο τους. Δείτε μία ομάδα εν ώρα εργασίας:

 

Στο εργαστήριο ΤΠΕ οι μαθητές μετέφεραν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σ΄ ένα υπολογιστικό φύλλο και φτιάξαμε τους πίνακες και τα γραφήματά μας.  Δείτε τα αποτελέσματα:

Σημείωση: Τα  ερωτηματολόγια του ΣΤ1 και ΣΤ2 μοιράστηκαν σε διαφορετικές μέρες και γι΄ αυτό θα παρατηρήσετε μικρές διαφορές στον αριθμό των μαθητών/τμήμα, καθώς αλλάζει ο αριθμός των απόντων μαθητών.

Και επειδή μία έρευνα πρέπει να καταλήγει σε συμπεράσματα, οι μαθητές κλήθηκαν να  συμπληρώσουν φύλλα εργασίας με τα συμπεράσματά τους. Διαβάστε παρακάτω μία επιλογή από τις απαντήσεις τους.

 


Τα συμπεράσματα των παιδιών εμφανίζουν ελαφρά απόκλιση από ομάδα σε ομάδα αλλά συγκλίνουν σ΄ ένα κοινό τόπο: Τα παιδιά καταλαβαίνουν την ανάγκη των ορίων, ακόμα και όταν δυσανασχετούν γι΄ αυτά.

Σημείωση : Τα συμπεράσματα των παιδιών δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία.