Στις 11-17 Οκτωβρίου 2014  πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Εκατομμύρια παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και πολιτικοί ιθύνοντες συμμετείχαν σε μαζικές εκδηλώσεις και παρακολούθησαν μαθήματα για να μάθουν προγραμματισμό και να αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες.

Η ιδέα της δράσης είναι να προβληθεί ο προγραμματισμός και να απομυθοποιηθούν οι σχετικές δεξιότητες.

Στο 145ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών συμμετείχαν οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

Οι δράσεις περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Δείτε περισσότερα:

http://events.codeweek.eu/view/447/learning-and-understanding-computers-and-coding/