Το Νοέμβριο θα ξεκινήσει ένα ενδιαφέρον σεμινάριο στο Coursity σχετικά με το Scratch.

Διδάσκων είναι ο Δρ. Τάσος Λαδιάς, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής και το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (το διδακτικό μέρος), σε δασκάλους (διδακτικό μέρος και βασικά στοιχεία προγραμματισμού) και σε αρχάριους που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν  και η διάρκεια είναι 5 εβδομάδες.

 

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα δεν αποσκοπεί στη διδασκαλία του προγραμματισμού Η/Υ αλλά στις διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία του προγραμματισμού, ειδικά σε αρχαρίους. Όμως η απόκτηση σημαντικών γνώσεων προγραμματισμού θα είναι μια παράπλευρη ωφέλεια για τους εκπαιδευόμενους (εστιάζοντας σε γενικού σκοπού τεχνικές προγραμματισμού και όχι σε ιδιωματισμούς της γλώσσας προγραμματισμού), ενώ γνώσεις χειρισμού του Scratch-2 (ενός περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, που προστατεύει τον αρχάριο από τα συντακτικά λάθη) θα αποκτηθούν έμμεσα αφού θα είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί.

Στόχος είναι να καταγραφεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση με νοητικές σκαλωσιές -που διατρέχουν εγκάρσια όλη τη σειρά των μαθημάτων- σχετικές με προγραμματιστικά θέματα όπως:

?    ανάλυση και σύνθεση προβλήματος

?    αλγόριθμοι και δεδομένα

?    ιεραρχικός σχεδιασμός και τμηματοποίηση κώδικα

?    επικοινωνία με το περιβάλλον

?    αλληλεπίδραση με το χρήστη

Η προσέγγιση αυτή είναι σπειροειδής και χρησιμοποιεί ένα και μοναδικό project, που εξελίσσεται σε όλα τα μαθήματα και ολοκληρώνεται με την παραγωγή ενός προϊόντος-ψηφιακού παιχνιδιού (δίνοντας στα παιδιά ένα νόημα στην όλη διαδικασία, καθιστώντας τη αυθεντική), με το οποίο οι μαθητές που το δημιούργησαν μπορούν να παίξουν (η πραγματική χαρά των μαθητών προέρχεται από τη δημιουργική ενασχόλησή τους με την κατασκευή του παιχνιδιού και λιγότερο από το παίξιμο με αυτό).

Μάθετε περισσότερα: http://coursity.gr/courses/UOI/Prog2/2017/about