Τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για τα καθαρά πεζοδρόμια την έκανα φέτος στο 70ο ΔΣ Αθηνών (δες εδώ) και την επανέλαβα και στο 103ο ΔΣ Αθηνών με τα παιδιά της Γ’ τάξης. Η κατάσταση είναι τραγική στην είσοδο του σχολείου καθημερινά και τα παιδιά εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία των αφισών.

Συνέταξαν σύντομες προτάσεις στο σπίτι και στο εργαστήριο δημιουργήσαμε τις αφίσες εισάγοντας εικόνες και σχήματα, στα οποία προσθέσαμε τις προτάσεις των παιδιών.