Η λειτουργία ασύρματου δικτύου στα σχολεία αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα. Πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς  έχουν επιφυλάξεις για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία των μαθητών, ενώ παράγοντας προβληματισμού είναι και η ασφάλεια του ασύρματου δικτύου.

Εγκύκλιος του Υπουργείου  Παιδείας που να επιτρέπει ή να απαγορεύει τα ασύρματα δίκτυα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν υπάρχει. Έμμεσα το υπουργείο αναφέρεται στη λειτουργία ασύρματων δικτύων στο Γενικό Λύκειο για την υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών  (Διαβάστε τις  Οδηγίες Ερευνητικής Εργασίας ΓΕΛ 2014_2015).

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ Αθήνας έχει δημοσιεύσει έναν οδηγό βημάτων για τα σχολεία που επιθυμούν να λειτουργήσουν ασύρματο δίκτυο στο χώρο τους. Δείτε τις οδηγίες εδώ.
Παράλληλα το ΠΣΔ στα πλαίσια του προγράμματος ΣΤΗΡΙΖΩ δημοσίευσε ένα αναλυτικό οδηγό για τις συσκευές ασύρματης πρόσβασης και υλοποίησης ασύρματου δικτύου. Δείτε τον οδηγό εδώ.

Σε κάθε περίπτωση η σύνδεση θα πρέπει να γίνεται μέσω του ΠΣΔ και όχι άλλων παρόχων, όπως ορίζει η υπ. αριθμ. 13126/Λ/2-2-2011 εγκύκλιος. Μία επίσης χρήσιμη διαδικασία είναι  η ενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου μόνο τις διδακτικές ώρες που είναι απαραίτητο καθώς ελαχιστοποιεί τυχόν επιφυλάξεις.