Φέτος για πρώτη φορά αφιέρωσα μαθήματα για το Facebook σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης. Είδαμε εκπαιδευτικά βίντεο, συζητήσαμε και φτιάξαμε τον παρακάτω νοητικό χάρτη χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Freemind.

Σκοπός της δραστηριότητας δεν ήταν φυσικά η ενθάρρυνση των παιδιών στην δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίθετα ήταν η ενημέρωσή τους για τους πιθανούς κινδύνους, ο αναστοχασμός στο κατά πόσο χρειάζονται ένα λογαριασμό και κάποιες πολύ βασικές γνώσεις προφύλαξης.

Επισυνάπτω σε συνημμένο φάκελο τα απαραίτητα αρχεία για όποιον θέλει να τα χρησιμοποιήσει στην τάξη.

Facebook- Αρχεία για νοητικό χάρτη

 

Σημείωση: Επισυνάπτω μία ζωγραφιά (αποθηκευμένη σε pdf) μαθήτριας της Γ΄ Δημοτικού, που μου δόθηκε μετά τα μαθήματα που κάναμε. Αν και τα γράμματα είναι δυσανάγνωστα, η ζωγραφιά περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού που γνωρίζει ένα άλλο κορίτσι. Κάποια στιγμή λαμβάνει προσβλητικά μηνύματα στο κινητό της και τα διαγράφει.  Έτσι όταν η μαμά της μιλάει στην μαμά του άλλου κοριτσιού για το περιστατικό στερείται αποδείξεων.

Αμίρα – Γ1 – 71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών